Categories Tin tức

Chuẩn đầu vào cao không phải là động lực để nhân tài phụng sự giáo dục

Ngày 9/2, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo công bố dự thảo thông tư sửa đổi và bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, cùng với dự thảo tuyển sinh cao đẳng nhớm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy đó là:

Dự thảo có điểm mới nổi bật về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn). Theo đó, dự kiến từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ xác định điểm sàn đối với ngành sư phạm, những ngành khác do trường tự xác định.

Trong đó thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học trung học phổ thông để làm điều kiện cho việc xét tuyển vào nhóm ngành đào tạo giáo viên theo dự thảo mơi được quy định lại như sau:

  Chuẩn đầu vào cao không phải là động lực để nhân tài phụng sự giáo dục

Đối với trình độ đại học xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông với xếp loại học lực trong lớp 12 từ giỏi trở lên , còn đối với hệ cao đẳng và trung cấp thì xét tuyển học sinh với xếp loại học lực từ khá trở lên.

Cũng từ đó ông Vinh cho rằng, đừng nên quá chú tọng đến quy định tiêu chuẩn đầu vào mà thay vào đó là giải quyết bài toán đầu ra cho sinh viên sư phạm và chính sách ưu đãi cho nhân tài như chính sách học bổng, chế độ đãi ngộ cụ thể ra sao.

Bên cạnh đó ông Hoàng Ngọc Vinh cũng cho rằng chúng ta cần đổi mới căn bản quy trình đào tạo công nghệ cho giáo viên thậm chí việc phải đổi mới chương trình thì mới có hi vọng đào tạo được lứa thầy cô có năng lực dạy học và có trình độ phù hợp với công cuộc đổi mới của chương trình dạy vào học, sách giáo khoa, tăng cường tính hấp dẫn của các trường sư phạm.

Về việc dự kiến từ năm 2018 Bộ Giáo Dục và Đào tạo chỉ quy định điểm sàn sư phạm, điểm sàn các ngành do các trường tự quy đinh, thì ông vinh cũng cho rằng cần có thêm những nghiên cứu và đánh giá cụ thể việc việc có nên để điểm sàn hay không

Đây là vấn đề vừa phải đảm bảo quyền tự chủ của trường đại học nhưng cũng phải đảm bảo cân đối cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề và cơ cấu vùng miền của nguồn nhân lực, cũng như xử lý bài toán phân luồng.

Đây là vấn đề nhạy cảm, vừa phải đảm bảo quyền tự chủ của các trường đại học trong cả nước những cũng vừa phải đảm bảo cơ cấu trình đọ, cơ cấu ngành nghề và cơ cấu vùng miền của nguồn nhân lực, cũng như xử lý bài toàn phân luồng nguồn nhân lực về các nơi xa xôi hẻo lánh, tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ ở các thành phố lớn.

Trong điều kiện bối cảnh phân cấp mạnh cho các địa phương thì các địa phương không thể tránh được trách nhiệm quy hoạch nhân lực đội ngũ giáo viên tại đại phương để làm các cơ sở xác định chỉ tiêu của ngành sư phạm trong những năm tiếp theo, còn  trách nhiệm Bộ là thể hiện ở quản lý điều tiết vĩ mô, ban hành các tiêu chuẩn, giám sát và điều tiết. Dù có tự chủ nhưng không thể không có bàn tay can thiệp của nhà nước về các phương diện quy hoạch, chiến lược, chính sách, cơ chế.