Tướng nốt ruồi
Nốt ruồi ở thái dương trái và phải tiết lộ điều gì về sự nghiệp của bạn?

Trong nhân tướng học, nốt ruồi ở thái dương có ý nghĩa gì và nói