Tướng nốt ruồi
Giải mã ý nghĩa nốt ruồi trong lòng bàn tay trái ở nữ

Những người có nốt ruồi ở lòng bàn tay không nhiều, nó mong trong mình