Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính

Có lẽ có khá nhiều người thường xuyên nhầm lẫn giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính.

Khái niệm

  • Kế toán quản trị

Kế toán quản trị là người thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin tài chính theo yêu cầu của ban quản trị và quyết định tài chính trong nội bộ của đơn, doanh nghiệp.

  • Kế toán tài chính

Ngược lại, công việc chính của một kế toán tài chính là ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu và lập các báo cáo tài chính phục vụ nhu cầu tin tức cho các đối tượng bên ngoài công ty.

Kế toán tài chính cũng chính là người phản ánh thực trạng biến động về vốn và tài sản của công ty hoặc phản ánh các dòng vật chất, tiền tệ trong quan hệ giữa công ty với các nền kinh tế bên ngoài.

https://www.saga.vn/uploads/%E1%BA%A3nh%20b%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt%20790x399/acct02.jpg

Kế toán tài chính và quản trị có sự khác nhau cơ bản

Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính doanh nghiệp

  • Sự giống nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Theo cô Hoàng Lan, nhân viên kế toán của trường Cao đẳng dược thì: “Dù mục đích hay đối tượng phục vụ có sự khác nhau, nhưng tựu chung lại, cả kế toán tài chính và kế toán quản trị đều phản ánh kết quả hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp.”

Cụ thể, sự giống nhau giữa hai loại kế toán này là:

– Cả hai loại kế toán này đều có sự liên hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, nhằm phản ánh kết quả hoạt động của công ty, doanh nghiệp và quan tâm đến lợi nhuận, chi phí  và sự dịch chuyển của tài sản, tiền vốn.

– Thêm vào đó, kế toán quản trị và kế toán tài chính đều có mối liên hệ chặt chẽ với số liệu thông tin xuất phát từ chứng từ gốc.

– Cuối cùng, nhà quản lý có mối quan hệ trách nhiệm với cả hai loại kế toán này.

Hình ảnh có liên quan

Kế toán tài chính và kế toán quản trị cũng có những nét tương đồng

  • Sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

– Về mục đích:

Kế toán quản trị nhằm cung cấp thông tin để phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Còn kế toán tài chính có mục đích cung cấp thông tin để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.

– Về đối tượng phục vụ:

Đối tượng phục vụ của kế toán quản trị là những nhà quản lý doanh nghiệp (như hội đồng quản trị, ban giám đốc…)

Trong khi đó, đối tượng sử dụng thông tin của kế toán tài chính lại là những người bên ngoài doanh nghiệp (như nhà đầu tư, cơ quan thống kê, ngân hàng…)

– Về nguyên tắc cung cấp thông tin:

Kế toán tài chính phải đảm bảo tuân theo các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán nhất định. Điều này giúp mọi người có thể hiểu đúng và giống nhau về thông tin kế toán, đặc biệt là báo cáo tài chính.

Ngược lại, kế toán quản trị không có tính bắt buộc.

– Về phạm vi của thông tin:

Phạm vi thông tin của kế toán quản trị khá hẹp, từ từng cá nhân đến các phân xưởng, phòng ban có liên quan đến việc quản lý.

Phạm vi thông tin của kế toán tài chính rộng hơn, với quy mô trên toàn doanh nghiệp.

– Về kỳ báo cáo:

Kế toán quản trị có kỳ báo cáo khá thường xuyên, từ hàng ngày, hàng tuần, tháng, quý đến hàng năm.

Kế toán tài chính có kỳ báo cáo thưa hơn, thường là hàng quý và hàng năm.

– Về tính bắt buộc theo luật định:

Kế toán quản trị không có tính bắt buộc theo luật định.

Kế toán tài chính có tính bắt buộc, phải đảm bảo theo các nguyên tắc thống nhất và chính xác.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu và phân biệt được kế toán tài chính và kế toán quản trị để tránh sự nhầm lẫn hay sai sót đáng tiếc.